Battery used Battery charging
Browse by Theme

Energy Efficiency

Jak ponownie uczynić energię wiatrową zrównoważoną

Jeśli będziemy budować je z drewna, duże turbiny wiatrowe mogą stać się książkowym przykładem gospodarki o obiegu zamkniętym.

Technologie cyfrowe i ich gigantyczny ślad środowiskowy

Energia wcielona samej pamięci RAM przewyższa ilość energii, jaką zużywa laptop w czasie swojego przeciętnego trzyletniego życia.

Citroën 2CV: Czysta Technologia z Lat Czterdziestych

Pomimo ogromnej ilości zaawansowanej technologii, jaką upchnięto w dzisiejszych samochodach, 2CV z roku 1949 jest ciągle bardziej sprawny energetycznie niż najmniejszy współczesny Citroën,