Battery used Battery charging
Theme

solar factories

Świetlana przyszłość słonecznych fabryk

Potrzebujemy odnawialnego źródła energii cieplnej, żeby zasilić takie procesy przemysłowe jak wyrób chemikaliów, wytop metali czy produkcja układów scalonych.